Cryptocephalus violaceus
Hippodamia notata
Hippodamia notata
Stenostola dubia
Stenostola dubia
Akimerus schaefferi
Akimerus schaefferi
Akimerus schaefferi
Akimerus schaefferi
Akimerus schaefferi