Brouci / Beetles / Coleoptera

Vítejte na stránkách s fotografiemi brouků a fotografiemi z mých cest, které jsem podnikl (většinou) za nimi. Případné doplnění či opravu determinace mi, prosím, napište na e-mail níže. Stejně tak čiňte, pokud byste nějaké fotografie chtěl(a) použít ve své publikaci či jiným způsobem. Podmínkou užití fotografií je souhlas s tím, že vaše dílo může být vystaveno anebo na něj odkazováno v rubrice „citace“ – viz levá horní část stránek.

Welcome to webpage dedicated to pictures of beetles and to pictures that I took during my trips (mostly) after them. Eventual correction or supplement to species identification please send to my e-mail address shown below. Do the same in case you would like to use some pictures in your monography or in any other way. Use of pictures is conditioned by allowing me to exhibit (or reference) your work under “citation” tab (see upper left corner).

© 2005-2021 Daniel RydziCarabus hampei

Carabus hampei gutiiensis (Takács & Lie, 1992)