Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Purpuricenus desfontainii inhumeralis
Phytoecia moreana