Agrilus auricollis
Anthaxia midas
Anthaxia midas
Trachys scrobiculata
Agrilus auricollis
Agrilus graminis graminis
Anthaxia tenella tenella
Anthaxia tenella tenella
Anthaxia midas
Anthaxia vittula
Anthaxia vittula
Anthaxia vittula
Anthaxia vittula
Anthaxia vittula
Anthaxia sponsa
Anthaxia sponsa
Anthaxia sponsa
Anthaxia sponsa
Anthaxia sponsa
Anthaxia sponsa