Carabus cancellatus
Carabus cancellatus
Carabus cancellatus
Dermestes laniarius
Chrysolina rossia
Chrysolina rossia
Chrysolina rossia
Pterostichus melanarius
Pterostichus melanarius
Pterostichus melanarius
Pterostichus melanarius
Lichenophanes varius
Lichenophanes varius
Lichenophanes varius
Acmaeoderella adspersula
Acmaeoderella adspersula
Acmaeoderella adspersula
Epicauta ruficeps
Epicauta ruficeps
Epicauta ruficeps
Epicauta ruficeps
Anthaxia hypomelaena
Trichodes favarius
Bradyporus dasypus
Bradyporus dasypus
Bradyporus dasypus
Acmaeoderella adspersula