Anthaxia candiota
Anthaxia hirschfelderi
Anthaxia pyrosoma
Anthaxia tazaotana
Anthaxia verdugoi
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia agilis
Anthaxia curlettii
Anthaxia francescoi
Anthaxia kneuckeri
Anthaxia kollari
Anthaxia pinda
Anthaxia psittacina
Anthaxia samai
Anthaxia thailandica
Anthaxia thailandica
Anthaxia thailandica
Anthaxia thailandica
Anthaxia thailandica
Anthaxia angustata
Anthaxia barbieri
Anthaxia bellissima
Anthaxia tamdaoensis
Anthaxia violaceidorsis
Agrilus auricollis
Agrilus guerinii
Agrilus graminis graminis
Agrilus rhoos
Acmaeodera rubidiplagis