Xylotrechus arvicola arvicola
Xylotrechus arvicola arvicola
Xylotrechus arvicola arvicola
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli balcanica
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia asphodeli renatae
Agapanthia boeberi slamai
Agapanthia boeberi slamai
Agapanthia boeberi slamai
Agapanthia boeberi slamai
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Agapanthia dahlii schurmanni
Vadonia grandicollis grandicollis
Vadonia grandicollis grandicollis
Vadonia grandicollis grandicollis
Vadonia grandicollis grandicollis
Agapanthia maculicornis maculicornis
Phytoecia nausicae
Phytoecia nausicae
Phytoecia nausicae
Phytoecia nausicae
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi
Agapanthia kirbyi kirbyi